เควสเปลี่ยนอาชีพคราส3 เลเวล 380-400

เมื่อเหล่าเทพได้มีความสามารถจนมาถึงสูงสุด
เหล่าเทพจะต้องเปลี่ยนแปลงพลังภายในตนเองอีกครั้ง
เพื่อเรียนรู้สกิลใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับอาชีพคราส3

 

เงื่อนไข
คุณต้องมีเลเวลตัวละครเท่ากับ 400 และ ต้องผ่านการทำเควสคลาส 2 และเควสยามเลเวล 220 มาแล้ว

 

 

ไปพบ NPC ที่ชื่อ Priest Devin (พิกัด131,136 เมืองLorencia)

 

Priest Devin จะให้เราไปหาของ 3 สิ่งดังรูป

 

จากนั้นกลับไปพบ NPC ที่ชื่อ Priest Devin
และส่งเควส ขั้นแรก
และคุยใหม่ เขาจะมอบภาระกิจที่2
โดยการ ให้เรากด M แล้ววาปไปที่แมพ Barrack

ตามที่ Priest Devin ได้ขอร้องเราให้เราช่วยกำจัดสมุน Balgass
3 ชนิด อย่างละ 20 ตัว
- Balram Hero 20 ตัว
- Death Spirit Hero 20ตัว
- Soram Hero 20ตัว

ครบแล้วก็กลับ ไปพบ Priest Devin อีกครั้งเพื่อส่งเควสที่2
และรับภาระกิจสุดท้าย

 

เมื่อรับภาระกิจสุดท้าย จาก NPC Priest Devin
เขาจะให้เรากลับไปแมพ Barrack อีกครั้ง
เราจะได้เดินทางไปในดินแดนต้องคำสาปอีกรอบ เพื่อทำลายพิธีบูชายันต์
ให้เดิน ทางเข้าไปส่วนในสุดของแผนที่ จะพบประตูดังรูป

 

เมื่อเราได้เข้ามาสู่แผนที่ Refuge แล้ว
ให้เรากำจัดหัวหน้าพิธีกรรมนั้นคือ Sylver Dark Elf
ฆ่า Sylver Dark Elf เพียง 1ตัว
ภาระกิจที่เราได้มาก็จะสำเร็จ จากนนั้นกลับมาคุยกับ NPC Priest Devin อีกครั้ง